Ljuset är konstant oavsett vad klockan visar.

Sommartid. Vintertid eller normaltid. Människans påfund. Följer med nöje debatten kring denna infekterade fråga. Vad handlar det om egentligen? Trollar vi bort klockornas visare så går ju solen upp och ner vare sig vi vill det eller inte. Sommartiden infördes för cirkus hundra år sedan i det krigsdrabbade Tyskland för att spara energi. Man fick [...]